Vad är speciellt med Domkyrkokören? Sandra Tjellander

Vi talar med Sandra Tjellander som är ledamot i Stockholms domkyrkokörs styrelse. Sandra har sjungit länge och ville en gång satsa fullt ut på sång men av olika anledningar så blev det inte så. Nu har hon hittat sin källa för sång genom Stockholms domkyrkokör. Välkommen att lyssna till inspirerande Sandra!