Vad är speciellt med Domkyrkokören? Nina Fylkegård

 

Vi träffar körmedlemmarna och hör vad de känner och tycker om att sjunga i Stockholms domkyrkokör.

Hör vad Nina tycker här!