Michael Waldenby Songs

Välkommen till digital konsert där Sigrid Vetleseter Bøe, Jeremy Carpenter och
Nigar Dadascheva framför Michael Waldenbys Songs.

Five songs by Michael Waldenby
Sigrid Vetleseter Bøe, soprano
Jeremy Carpenter, barytone
Nigar Dadascheva, piano

Artist’s Studio (Christina Rossetti),  Svanesang paa Heden (Steingrimur Thorsteinson),  Äolsharfen (J W von Goethe), Serenad (E A Karlfeldt) och Flora och Bellona (E A Karlfeldt).