2 results for etikett: Nina Fylkegård

Yttersta domen

Uruppförande av Michael Waldenbys tonsättning av Erik Axel Karlfeltds diktverk Yttersta domen. Inspelad i Storkyrkan med ensemble ur Stockholms domkyrkokör, Michael Waldenby vid pianot och under musikalisk ledning av Bo Wannefors.   Jill Gandra Rosenberg,  Nina Fylkegård Ebba Wallin, Laine Lasmanis Wikmark S... More

Vad är speciellt med Stockholms domkyrkokör? Nina Fylkegård

Vi träffar körmedlemmarna och hör vad de känner och tycker om att sjunga i Stockholms domkyrkokör. Här kan ni höra vad Nina tycker! More