Yttersta domen

Uruppförande av Michael Waldenbys tonsättning av Erik Axel Karlfeltds diktverk Yttersta domen. Inspelad i Storkyrkan med ensemble ur Stockholms domkyrkokör, Michael Waldenby vid pianot och under musikalisk ledning av Bo Wannefors.

 

Jill Gandra Rosenberg,  Nina Fylkegård
Ebba Wallin, Laine Lasmanis Wikmark
Sandra Tjellander, Annika Blommé*
Christer Wikmark, Fredrik Lanerfeldt

Peter Röhss – Stephen Svanholm**

*Altsolo
** Bassolo

Musikalisk Ledning: Bo Wannefors
Piano: Michael Waldenby

Ljud och foto: Pär Fridberg