GDPR

Biljettköp och prenumeration

Stockholms domkyrkoförsamling är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter då du prenumererar via våra hemsidor www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling och www.musikstorkyrkanstjacob.com, biljettförsäljning i våra kyrkor och via vår biljettsida.

Personuppgifter som lämnas i samband med bokning och biljettköp i våra kyrkor och via vår biljettsida lagras i Nortics biljettsystem.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper biljetter i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka, bokar via telefon, via vår biljettsida eller beställer prenumeration av nyhetsbrev via våra hemsidor blir du kund till oss.

När du köper biljetter via vår biljettsida så sparas uppgifterna i form av ett konto via Nortic som är vår biljettsystemsleverantör.

När du köper biljetter i kyrkorna så registreras dina uppgifter i biljettsystemet lokalt. Vi tar in uppgifter för att kunna kontakta vid inställelse/förändring och kunna söka vid förlorad biljett.

Personuppgifter i form av e-postadress som du lämnar används för administration av din beställning och i nyhetsbrevssyfte avseende musiken inom Stockholms domkyrkoförsamling. Prenumerationen kan du avsluta när som helst.